W dniu 10 marca 2023 roku w warszawskim Hotelu Lord odbyła się konferencja naukowa GlassPoPep pt. „Bioimplanty kości – innowacyjne rozwiązania dla medycyny regeneracyjnej”. Organizatorem konferencji był ŁUKASIEWICZ – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

W konferencji – zarówno stacjonarnie jak i online – wzięło udział ponad 120 osób.

Konferencja była idealną okazją do zaprezentowania rezultatów przeprowadzonych badań grupie odbiorców zainteresowanych biomateriałami oraz ich innowacyjnymi rozwiązaniami. Wśród nich byli przedstawiciele jednostek naukowych oraz przedsiębiorcy branży materiałów medycznych liczących na nawiązanie współpracy zarówno naukowo-badawczej jak i wdrożeniowej. W trakcie konferencji grupy badawcze realizujące projekt GlassPoPep zaprezentowały najważniejsze wyniki projektu w postaci 16 wystąpień ustnych.

Więcej szczegółów można znaleźć w materiałach konferencyjnych (link)