W poszukiwaniu implantu doskonałego

W dniach 27-28.05.2022 r. w Gdańsku odbyła się IV edycja ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „IMPLANTY 2022 – w poszukiwaniu implantu doskonałego”.

Konferencja stworzyła możliwość zaprezentowania aktualnych postępów badań w formie wystąpień/e-plakatów oraz dyskusji dotyczących stosowanych rozwiązań w zakresie szeroko pojętej implantologii. Była też forum wymiany doświadczeń o prowadzonych aktualnie pracach badawczo-rozwojowych z zakresu kardiochirurgii, ortopedii, inżynierii tkankowej, inżynierii twarzowoszczękowej i stomatologicznej, biomechaniki oraz aparatury medycznej.

Konferencja zorganizowana została przez Instytut Technologii Maszyn i Materiałów oraz Koło Naukowe „Materiały w Medycynie” działające przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, ceniony w świecie specjalista i autor wielu publikacji z zakresu inżynierii biomateriałów.

Na konferencji wyniki cząstkowe prac projektu GlassPoPep zaprezentowali:

mgr inż. Agnieszka Kubiś w postaci prezentacji posterowej pt. „ Projektowanie, synteza oraz sprzęganie biologiczne aktywnych peptydów z chitozanem – uzyskiwanie biomateriału do odbudowy kości” współautorstwa: Agnieszka Kubiś, Natalia Karska, Anna Woźniak, Lidia Ciołek, Franciszek Kasprzykowski, Milena Chraniuk, Mirosława Panasiuk, Beata Gromadzka, Zbigniew Jaegermann, Monika Biernat, Sylwia Rodziewicz-Motowidło

dr inż. Małgorzata Gazińska poster pt. „Termiczne i chemiczne sieciowanie – kształtowanie właściwości elastomerów poli(adypinianu glicerolu) współautorstwa: Małgorzata Gazińska, Anna Krokos, Katarzyna Chyży, Magdalena Kobielarz, Aleksandra Szwed-Georgiou, Marcin Włodarczyk, Anton Komarov, Karolina Rudnicka

mgr inż. Magdalena Kobielarz poster pt. „Badania degradacji hydrolitycznej kompozytów polimerowych poliadypinianu glicerolu z bioszkłem” współautorstwa: Magdalena Kobielarz, Anna Krokos, Katarzyna Chyży, Michał Grzymajło, Konrad Szustakiewicz, Małgorzata Gazińska