Cele projektu:

  • Rozwój wiedzy w obszarze biomateriałów podnoszącej międzynarodową pozycję badaczy realizujących projekt
  • Transfer innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach projektu, do środowiska społeczno-gospodarczego
  • Przygotowanie technologii opracowanych w ramach projektu do wdrożenia

 

Biomateriały dla medycyny regeneracyjnej podlegają ciągłemu doskonaleniu, zwłaszcza w kierunku polepszenia ich integracji z tkankami organizmu. Do regeneracji uszkodzonych tkanek stosowane są m.in. bioszkła oraz biokompozyty wytwarzane z udziałem biopolimerów, bioceramiki i bioszkieł; jednak ich właściwości wciąż są odległe od oczekiwań. Nadanie biomateriałom właściwości antybakteryjnych znacząco zmniejszyłoby niebezpieczeństwo infekcji, zwłaszcza w najbardziej narażonych grupach chorych.

Projekt zakłada uzyskanie antybakteryjności materiału poprzez:

  1. Dodanie do jego składu pierwiastków o działaniu przeciwbakteryjnym.
  2. Uzyskanie efektu jego stopniowego uwalniania dzięki odpowiedniej mikrostrukturze materiału.

Głównym celem projektu jest opracowanie i wytworzenie wielofunkcyjnych biomateriałów kompozytowych do wypełniania ubytków kości. Połączą one właściwości bioaktywnego, antybakteryjnego szkła, biopolimerów oraz peptydów i fibryli peptydowych o działaniu pro-regeneracyjnym. Biomateriały zostaną tak zaprojektowane, aby posiadały zdolności osteokondukcyjne, właściwości antybakteryjne i wykazywały aktywność biologiczną. Badania nad powyższymi biomateriałami stanowią innowację zarówno w ujęciu krajowym jak i międzynarodowym. Poszerzą wiedzę zespołu realizującego i podniosą międzynarodową pozycję polskich badaczy uczestniczących w projekcie.

Jednym z celów projektu jest transfer innowacyjnych rozwiązań, opracowanych w ramach projektu do środowiska społeczno-gospodarczego. Dokumentacja techniczna i dokumentacja zawierająca wyniki doświadczeń z elementami know-how, pozwolą na wprowadzenie nowej technologię na rynek.

Celem projektu jest też przygotowanie opracowanych biomateriałów do wdrożenia. Zakłada się, że rezultatem projektu będą prototypy materiału o gotowości technologicznej TRL7. Zespół realizujący spodziewa się, że wdrożenie rezultatów niniejszego projektu odbywać się będzie poprzez udzielenie licencji podmiotom zainteresowanym wprowadzeniem wyrobu na rynek. Wdrożenie wyników projektu na rynek będzie poprzedzone uzupełnieniem koniecznych badań przedklinicznych i przeprowadzeniem oceny klinicznej, które pozwolą na potwierdzenie bezpieczeństwa oraz skuteczności produktu.