Tytuł Projektu: Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych
i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej.

Akronim: GlassPoPep

Termin realizacji: 1.03.2019 – 31.05.2023

Dofinansowanie NCBiR: 6 884 252,00zł

Do regeneracji uszkodzonych tkanek kostnych stosowane są przede wszystkim materiały oparte na fosforanach wapnia, bioszkłach i biokompozytach wytwarzanych z udziałem biopolimerów i bioszkieł. Ich właściwości są jednak wciąż odległe od oczekiwań, zwłaszcza w zakresie zapobiegania i leczenia bakteryjnych infekcji tkanki kostnej.

Celem projektu GlassPoPep jest opracowanie i wytworzenie trzech rodzajów wielofunkcyjnych biomateriałów kompozytowych do wypełniania ubytków kości. Połączą one właściwości bioaktywnego, antybakteryjnego szkła, biopolimerów oraz peptydów i fibryli peptydowych o działaniu pro-regeneracyjnym.

Innowacyjne w projekcie będzie połączenie bioaktywnego szkła, biopolimerów i składnika peptydowego w jednym biomateriale. Stworzy to szerokie możliwości sterowania właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi materiału.

Prace projektowe będzie realizował interdyscyplinarny zespół badawczy łączący wiedzę i doświadczenie w zakresie:

  • Projektowania i badania biomateriałów ceramicznych i kompozytowych, opracowania i wdrażania technologii bioceramiki i bioszkła, (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych);
  • Fizycznej i chemicznej modyfikacji polimerów, a także syntezy ze szczególnym uwzględnieniem polimerów biodegradowalnych i bioresorbowalnych (Politechnika Wrocławska);
  • Projektowania, syntezy i badania strukturalnych peptydów aktywnych biologicznie i szkieletowych, opracowywania metod syntezy peptydów i metod analitycznych, syntezy i modyfikacji peptydów i ich analogów (Uniwersytet Gdański);
  • Biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, metod analitycznych, pracy z liniami komórkowymi oraz badaniami cytotoksyczności i proliferacji (Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej);
  • Komercjalizacji, certyfikacji i wdrażania produktów medycznych (SensDx Sp. z o.o.).

Rezultaty projektu przyczynią się do rozwoju gospodarczego Polski oraz do poprawy jakości życia społeczeństwa. Choroby kości, ubytki, kontuzje itp. stanowią coraz bardziej palący problem w społeczeństwie, które się szybko rozwija i w którym równolegle rośnie odsetek osób starszych. Nowe materiały na bazie bioszkła, pozwalające na efektywniejsze, szybsze, tańsze leczenie kontuzji, dzięki czemu osoby poddane takiej terapii spędzą mniej czasu w szpitalu lub przychodni.
To z kolei przełoży się nie tylko na jakość życia, ale także na realne oszczędności systemu opieki zdrowotnej.