W dniach 18-20 maja członkowie Grup Badawczych Ł-ICiMB, UG i PWr mieli przyjemność podzielić się swoimi wynikami, uzyskanymi w ramach projektu GlassPoPep, podczas V Ogólnopolskiej Konferencji „IMPLANTY 2023: Technologie, chemia i medycyna” w Gdańsku.

Na konferencji zaprezentowano cztery referaty realizatorów projektu:

– dr inż. Monika Biernat zaprezentowała referat „Wielofunkcyjność materiału podstawą do otrzymania implantu doskonałego” Monika Biernat, Anna Woźniak, Lidia Ciołek, Agnieszka Kubiś, Natalia Karska, Justyna Sawicka, Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Piotr Bollin, Lilit Hovhannisyan, Milena Chraniuk, Mirosława Panasiuk, Beata Gromadzka, Zbigniew Jaegermann

– mgr inż. Lidia Ciołek przedstawiła referat „Bioszkła o działaniu bakteriobójczym jako składnik biokompozytów” Lidia Ciołek, Milena Chraniuk, Piotr Bollin, Monika Biernat, Mirosława Panasiuk, Beata Gromadzka, Zbigniew Jegermann

– mgr inż. Anna Woźniak wystąpiła z referatem „Metody formowania wielofunkcyjnych materiałów kompozytowych z udziałem aktywnych biologicznie peptydów” Anna Woźniak, Monika Biernat, Lidia Ciołek, Agnieszka Kubiś, Natalia Karska, Justyna Sawicka, Lilit Hovhannisyan, Milena Chraniuk, Mirosława Panasiuk, Beata Gromadzka, Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Zbigniew Jaegermann.

– dr Justyna Sawicka przedstawiła referat „Czy fibryle peptydowe mogą wspomagać odbudowę kości?” Justyna Sawicvka, Piotr Bolin, Mirosława Panasiuk, Małgorzata Gazińska, Monika Biernat, Sylwia Rodziewicz-Motowidło