Pierwsze spokanie grupy projektowej!

Dnia 25.09 2019 roku, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w Sali A122 o godzinie 10.00 odbyło się spotkanie realizatorów projektu GlassPoPep. W spotkaniu uczestniczyli: dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG, dr hab. inż. Konrad Szustakiewicz – PWr, dr inż. Dawid Nidzworski – IBMM, SensDx, dr Milena Chraniuk, dr Rafał Banasiuk – IBMM,
dr inż. Monika Biernat, SBŁ-ICiMB, mgr inż. Lidia Ciołek, SBŁ-ICiMB, dr inż. Zbigniew Jaegermann, SBŁ-ICiMB oraz dr Paweł Schweiger – IBMM (drogą elektroniczną).

Spotkanie poświęcone było głównie omówieniu zadań projektowych, współpracy pomiędzy zespołami badawczymi, a także zakresu badań cytotoksyczności składników biokompozytu.Na spotkaniu zatwierdzono i podpisano Regulaminu Projektu. Kierownik projektu przedstawił informację na temat materiałów promocyjnych projektu.