Szklarska Poręba, XXV Konferencja Naukowa „Modyfikacja Polimerów”

W dniach 6-9 września 2021 r., w Szklarskiej Porębie odbyła się XXV Konferencja Naukowa „Modyfikacja Polimerów” (MODPOL-2021) zorganizowana przez Katedrę Inżynierii i Technologii

Polimerów Politechniki Wrocławskiej. Celem konferencji była prezentacja i wymiana doświadczeń wynikających z prowadzonych prac naukowych w obszarze szeroko pojętej fizycznej i chemicznej modyfikacji polimerów. „Modyfikacja Polimerów” będąca najstarszą cykliczną konferencją polimerową w kraju stanowiła doskonałą okazję do spotkania przedstawicieli uczelni wyższych, instytutów naukowych, firm produkcyjnych, jak i osób zaangażowanych w opracowywanie zastosowań najnowszych materiałów polimerowych. Konferencja była poświęcona multidyscyplinarnym zagadnieniom związanym z polimerami począwszy od podstawowej syntezy i metodologii do nanoskali i materiałów inspirowanych polimerami naturalnymi.

W Konferencji uczestniczyły zespoły badawcze realizatorów Projektu GlassPoPep z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, Cząstkowe wyniki badań ustnie zaprezentowała mgr inż. Agnieszka Kubiś z Uniwersytetu Gdańskiego („Synteza i analiza kompozytów chitozanowych o właściwościach proregeneracyjnych”, Agnieszka Kubiś, Natalia Karska, Anna Woźniak, Lidia Ciołek, Monika Biernat, Franciszek Kasprzykowski, Milena Chraniuk,, Mirosława Panasiuk, Beata Gromadzka, Sylwia Rodziewicz-Motowidło), a w sesji posterowej wyniki zaprezentowały zespoły Politechniki Wrocławskiej („Dynamic analysis of the crosslinked poly(glicerol adipate)”, Krokos A., Gazińska M. oraz „Właściwości sieciowanych chemicznie, spienionych kompozytów na bazie PGA i bioszkła”, Grzymajło M., Szustakiewicz K., Krokos A. Gazińska M.)