III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie

Dnia 3 listopada 2020, w trybie on-line odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie, zorganizowana przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) w Łodzi.

Celem konferencji było przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii. Konferencja adresowana była przede wszystkim do przedstawicieli świata nauki zajmujących się opisaną problematyką – do doświadczonych pracowników naukowych, a także do studentów, doktorantów oraz do osób działających w zakresie praktyki gospodarczej. W programie konferencji znalazły się referaty plenarne, sesja naukowa i posterowa oraz sesja przeznaczona dla młodych naukowców i doktorantów. Konferencja była również okazją nie tylko do wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków badawczych w Polsce, zajmującymi się przedstawioną problematyką, a także do nawiązania współpracy pomiędzy specjalistami od polimerów, a przedstawicielami środowiska medycznego.

W Konferencji uczestniczył zespół badawczy Łukasiewicz-Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, a cząstkowe wyniki badań prezentowała mgr inż. Anna Woźniak (Wpływ wybranych metod stabilizacji na właściwości porowatych kompozytów chitozanowych”, Anna Woźniak, Monika Biernat, Lidia Ciołek)