III edycja ogólnopolskiej Konferencja Naukowa „IMPLANTY 2021

W dniu 18.06.2021, w trybie on-line odbyła się III edycja ogólnopolskiej Konferencja Naukowa „IMPLANTY 2021: koncepcja a realia we współczesnych rozwiązaniach”.

Organizatorem Konferencji był Instytut Technologii Maszyn i Materiałów oraz Koło Naukowe „Materiały w Medycynie” działające przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

Implantologia jako nauka rozwija się nieustannie i każdego roku wprowadzane są innowacje, modyfikacje oraz nowe odkrycia. W ramach Konferencji stworzono możliwość zaprezentowania aktualnych postępów badań w formie wystąpień/e-plakatów oraz dyskusji dotyczących stosowanych rozwiązań w zakresie szeroko pojętej implantologii. Tematyką Konferencji były wyniki aktualnie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych z zakresu m.in.: kardiochirurgii, ortopedii, inżynierii tkankowej, inżynierii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej, biomechaniki oraz aparatury medycznej.

W Konferencji uczestniczyły zespoły badawcze realizatorów Projektu GlassPoPep z Uniwersytetu Gdańskiego i Łukasiewicz-Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Cząstkowe wyniki badań ustnie prezentowała mgr inż. Agnieszka Kubiś (UG), a w sesji posterowej wyniki zaprezentowały zespoły UG i Ł-ICiMB.