Konferencja Naukowa “TERMIS-EU 2022”

W dniach 28 czerwca – 1 lipca 2022 odbyła się w Krakowie Międzynarodowa Konferencja „Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS) European Chapter”.

W Konferencji uczestniczyła mgr inż. Anna Woźniak (Łukasiewicz-Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych), która przedstawiła cząstkowe wyniki badań Projektu GlassPoPep w postaci prezentacji posterowej zatytułowanej: „Selection of suitable conditions for stabilization of porous chitosan structures with the use of vanillin for regenerative medicine applications” autorstwa: Anna Woźniak, Monika Biernat, Milena Chraniuk, Mirosława Panasiuk, Paulina Tymowicz-Grzyb, Lidia Ciołek, Beata Gromadzka, Zbigniew Jaegermann.