Synthesis and analysis of chitosan composites with proregenerative properties

W Poznaniu, w dniach 1-3 lipca 2022 odbyła się coroczna Konferencja „Nano Tech Poland 2022”, która swoją tematyką obejmuje najnowsze aspekty nanotechnologii i nanonauki w fizyce, chemii, biologii, medycynie i innych dziedzinach. Konferencja organizowana jest od 2011 roku przez Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Cząstkowe wyniki prac projektu GlassPoPep zaprezentowała na konferencji mgr inż. Agnieszka Kubiś (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego) w postaci posteru pt.”Synthesis and analysis of chitosan composites with proregenerative properties”, autorzy: Agnieszka Kubiś, Natalia Karska, Anna Woźniak, Lidia Ciołek, Franciszek Kasprzykowski, Milena Chraniuk, Mirosława Panasiuk, Beata Gromadzka, Zbigniew Jaegermann, Monika Biernat, Sylwia Rodziewicz-Motowidło.