Analiza potencjału

Wartość rynku biomateriałów szacuje się na około 42 miliardy dolarów rocznej sprzedaży z tendencją wzrostową o około 15-18%. Biomateriały pozwalają na stworzenie szerokiej gamy wyrobów medycznych dla zastosowań skórnych, kostnych, stomatologicznych, angiologicznych, osłon dla komórek nerwowych i wielu innych. Przyczyniają się one do polepszania jakości życia i jego wydłużania.

Według raportu Research and Markets, prognozy wskazują, że dla okresu 2017 – 2021 składana roczna stopa wzrostu dla rynku bioszkła wyniesie 14.4%. Stabilny wzrost rynku wynika między innymi z rozszerzania zastosowań bioszkieł i tworzonych z ich udziałem biokompozytów, w tym materiałów do wypełnień dentystycznych. Składana roczna stopa wzrostu dla rynku dentystycznych odczynników zużywalnych wynosi ponad 6% dla okresu między 2017 a 2021. Kolejnym czynnikiem stanowiącym o stabilnym wzroście rynku bioszkła jest wzrastające zapotrzebowanie na powłoki dla endoprotez wykorzystywanych w coraz większym zakresie w związku ze zwiększającą się średnią długością życia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przewiduje, że liczba ludzi dożywających powyżej 85 lat wzrośnie o 351% w ciągu najbliższych 40 lat. Konsekwencją tego będzie wzrastająca liczba osób z chronicznymi problemami zdrowotnymi, takimi jak problemy z układem kostnym, krwionośnym i nerwowym. Według danych opublikowanych w Osteoporosis International, bazujących na danych z 2010 około 158 milionów ludzi po 50 roku życia jest w grupie wysokiego ryzyka złamań kości. Do roku 2040 ta liczba prawdopodobnie ulegnie podwojeniu. U młodych ludzi złamania zazwyczaj nie powodują trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku ludzi starszych uszkodzenia układu kostnego mogą się kumulować prowadząc do osteoporozy. Szacuje się, że około 1,75% wszystkich problemów zdrowotnych wiąże się ze złamaniami kości związanych z osteoporozą. Szacunkowo leczenie chorób związanych z osteoporozą w Stanach Zjednoczonych pochłania przynajmniej 17 do 20 miliardów dolarów rocznie. Również starsze osoby nie cierpiące na osteoporozę mogą mieć problemy z układem kostnym – w szczególności ze stawami biodrowymi.

Odkrycie osteostymulacji i idei używania cząstek bioszkła w celach regeneracji kości było jedną z kluczowych innowacji, która doprowadziła ludzkość do „Ery Regeneracji Tkanek”. Rezultaty projektu mają szanse wpisać się w jej rozwój.

Przewidywane korzyści ekonomiczne

Możemy wyróżnić zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie oczekiwane korzyści z projektu. Pośrednie korzyści społeczne związane z poprawą jakości życia zostały wspomniane powyżej. Oczekuje się, że sprzedaż powstałego produktu (w postaci licencji, patentów) zapewni także bezpośrednie korzyści ekonomiczne. W oparciu o dynamikę zysków ze sprzedaży innych wyrobów medycznych, można je szacować na około 12-30 mln złotych rocznie. Wyliczenia te wynikają z kilku założeń. Koszt jednej porcji materiału to kwota około 3000-4000 zł (dane firmy ChM Sp. z o.o, z którą konsorcjum podpisało list intencyjny i która to firma jest zainteresowana sprzedażą produktu na rynku polskim i zagranicznym). Analizując ilość sprzedawanych przez firmę ChM produktów, wielkość potencjalnej sprzedaży (około 200 mln osób w roku 2022), oraz możliwości dotarcia do obecnych i przyszłych klientów przez firmę SensDx (dzięki współpracy z NEUCA SA) oraz firmę ChM (operującą na tym rynku od kilkunastu lat) wyliczono, iż roczny obrót może wynieść 300-600 mln złotych. Przy założeniu, że standardowe opłaty licencyjne wahają się w granicach 2-8% wartości przychodu, przewidujemy przychody z licencji na poziomie 12-24 mln złotych rocznie (założono 4% od wartości przychodu). W kalkulacjach tych nie został uwzględniony rynek weterynaryjny, który jak szacujemy może przynosić 6-10 mln rocznie z samych opłat licencyjnych (dynamika rynku weterynaryjnego wynosi około 10% rocznie).

Korzyści dla kraju i społeczeństwa

Zapewnienie wysokiego standardu życia we wciąż starzejących się europejskich społeczeństwach wymusza innowacje z zakresie medycyny i wyrobów medycznych. Nowoczesne materiały pro-regeneracyjne mają szczególne znaczenie w leczeniu osób starszych. Mogą znacząco obniżać jego koszty. Według szacunków Komisji Europejskiej do 2060 długofalowe wydatki na opiekę dla osób starszych wyniosą około 3,5% całego PKB UE.

Wynik przedstawionego projektu – nowatorskie biokompozyty zawierające bioszkła i aktywne biologicznie peptydy – umożliwi stworzenie szeregu produktów do wypełniania i regeneracji kości, które w istotny sposób mogą wspomóc lekarzy w terapiach poważnych uszkodzeń kości oraz w endoprotezoplastykach, co znacząco może poprawiać komfort życia osób starszych.

Według raportu Research and Markets, prognozy wskazują, że dla okresu 2017 – 2021 składana roczna stopa wzrostu dla rynku bioszkła wyniesie 14.4%. Stabilny wzrost rynku wynika między innymi z rozszerzania zastosowań bioszkieł i tworzonych z ich udziałem biokompozytów, w tym materiałów do wypełnień dentystycznych. Składana roczna stopa wzrostu dla rynku dentystycznych odczynników zużywalnych wynosi ponad 6% dla okresu między 2017 a 2021. Kolejnym czynnikiem stanowiącym o stabilnym wzroście rynku bioszkła jest wzrastające zapotrzebowanie na powłoki dla endoprotez wykorzystywanych w coraz większym zakresie w związku ze zwiększającą się średnią długością życia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przewiduje, że liczba ludzi dożywających powyżej 85 lat wzrośnie o 351% w ciągu najbliższych 40 lat. Konsekwencją tego będzie wzrastająca liczba osób z chronicznymi problemami zdrowotnymi, takimi jak problemy z układem kostnym, krwionośnym i nerwowym. Według danych opublikowanych w Osteoporosis International, bazujących na danych z 2010 około 158 milionów ludzi po 50 roku życia jest w grupie wysokiego ryzyka złamań kości. Do roku 2040 ta liczba prawdopodobnie ulegnie podwojeniu. U młodych ludzi złamania zazwyczaj nie powodują trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku ludzi starszych uszkodzenia układu kostnego mogą się kumulować prowadząc do osteoporozy. Szacuje się, że około 1,75% wszystkich problemów zdrowotnych wiąże się ze złamaniami kości związanych z osteoporozą. Szacunkowo leczenie chorób związanych z osteoporozą w Stanach Zjednoczonych pochłania przynajmniej 17 do 20 miliardów dolarów rocznie. Również starsze osoby nie cierpiące na osteoporozę mogą mieć problemy z układem kostnym – w szczególności ze stawami biodrowymi.

Odkrycie osteostymulacji i idei używania cząstek bioszkła w celach regeneracji kości było jedną z kluczowych innowacji, która doprowadziła ludzkość do „Ery Regeneracji Tkanek”. Rezultaty projektu mają szanse wpisać się w jej rozwój.