Spotkanie realizatorów projektu GlassPoPep – Warszawa, 13.06.2019

Spotkanie realizatorów projektu GlassPoPep – Warszawa, 13.06.2019

Pierwsze spokanie grupy projektowej! Dnia 25.09 2019 roku, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w Sali A122 o godzinie 10.00 odbyło się spotkanie realizatorów projektu GlassPoPep. W spotkaniu uczestniczyli: dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG, dr hab....